Szemléletformálás Kunágotán

A Kunágota Általános Művelődési Központ a KEOP-6.1.0/A/09 azonosító jelű pályázaton 4,55 millió forint támogatást nyert a „Kunágota Általános Művelődési Központ szemléletformáló rendezvénysorozata a fenntarthatóság jegyében” című pályázatával. A pályázat 2011. április 11-től 2012. április 10-ig tartott. Célja, hogy a gyermekeket játékos formában megismertessék a fenntartható életmód és fogyasztás környezettudatosságával. A település vezetése köszönetet mond Simonka…

Details

Informatikai eszközök Magyarbánhegyesnek

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata az Európai Szociális Alap pályázatán „Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda számára” című pályázaton sikeresen szerepelt. Az informatikai eszközök beszerzésére 8 millió 156 ezer 718 forint támogatást nyertek. A projekt 2011. március 1-jétől 2011. augusztus 31-ig tartott.

Szennyvízfejlesztés Orosházán

Orosháza Város Önkormányzata 5,1 milliárd forint támogatást nyert a szennyvízhálózat fejlesztésére. A beruházás összköltsége 6,6 milliárd forint. A projekt célja, Orosháza meglévő csatornahálózatának bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A projekt keretében a település eddig csatornázatlan…

Details

Újrahasznosítják a fényhulladékot

Határon átnyúló együttműködésként valósult meg Mezőkovácsházán az az üzem, ahol Magyarország és Románia 4-4 megyéjének fényforrás-hulladékát hasznosítják újra. A létesítményt 2012. március 5-én  avatták fel a város Végegyháza felőli határában. Európai uniós forrást nyert az Electo-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és romániai partnere, a Recolamp Nonprofit Egyesület fényforráshulladék-feldolgozó üzem létesítésére. Míg Magyarországon a világítótestek átlagosan 40-45…

Details

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A  battonyai önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezete (ESZESZ) a  szenvedélybetegek közösségi ellátására évi nyolc millió forint pályázat útján elnyerhető normatívát kap. Kilenc települést látnak el: Battonyát, Mezőhegyest, Mezőkovácsházát, Kisdombegyházt, Magyardombegyházt, Dombegyházt, Kevermest, Kaszapert és Kunágotát. Simonka György országgyűlési képviselő hangsúlyozta, rendkívül fontos feladat a szenvedélybetegek közösségi ellátása, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a…

Details

Digitális táblák a kaszaperi iskolában

Digitális táblákkal gazdagodott a kaszaperi Mátyás király Általános Iskola 2010 őszén. Az önkormányzat 6 millió 282 ezer 500 forintot nyert intelligens iskola kialakítására a kompetencia alapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztésével. A pályázat azonosító jele: TIOP – 1.1.1-07/1-2008-0013. Az önkormányzat a forrásból 10 új számítógépet vásárolt a…

Details